Strelitzia Nicolai

 

Pot size 19cm

Approximately 90cm high

Strelitzia Nicolai 90cm

£35.00Price